Britt Lise Johnsen
Nabbetorpveien 29B
1632 Gamle Fredrikstad

E-post. lise-jo@online.no

Mobil. 92834392